Jak teraz zadbac o nasze srodowisko i co zrobic z zlymi odpadami?

W czasie budowy domu czy też budowli o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości zniszczonych materiałów, resztki materiałów budowlanych stosowanych podczas remontu i inne odpady związane z budową muszą zostać usunięte z minimum dwóch powodów. Po pierwsze, odpady pobudowlane nieestetycznie prezentują się wokół nieruchomości utrudniając utrzymanie porządku niekiedy również w obrębie sąsiednich działek. Papierowe worki i drobny gruz niekiedy stają się zarzewiem sąsiedzkich nieporozumień. Następną kwestią są względy oszczędności. Z punktu widzenia ochrony środowiska i estetyki otoczenia różnorodne odpady poremontowe są nieznacznej wartości i wymagające usunięcia. Degradują one naturalne środowisko oraz zmniejszają poczucie piękna. Niemniej odpady remontowe są wartościowym surowcem wtórnym, który po selekcji i przetworzeniu może ponownie być wykorzystany w budownictwie. Odzyskane materiały są stosowane między innymi do produkcji elementów budowlanych, a także specjalnych tworzyw potrzebnych do przeprowadzenia remontu oraz innych budowlanych robót. System zagospodarowania odpadów powinien być organizowany w ramach działalności gminy, jako jedno z jej zadań własnych. Właściciele nieruchomości są zazwyczaj obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za pokrywanie gminnych należności mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w formie odbioru odpadów poremontowych i pobudowlanych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one określane jako odpady komunalne. Jednakże nie wszystkie odpady pobudowlane są wywożone w ramach działań gminy. Opłata dotyczy jedynie pozostałości po pracach remontowych w nieruchomości wykonanych samodzielnie przez zamieszkującego gminę. Stąd wynika, że członek samorządu gminnego, który zatrudnia firmę wykonującą pracę musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z tego, że w przypadku przeprowadzania prac budowlanych przez firmę, to wyłącznie ona staje się wytwórcą odpadów poremontowych. Publiczne należności uiszczane przez właściciela są bowiem płacone w ramach jego działań, a nie działalności firmy, z usług której korzysta. W takim przypadku obowiązek wywozu pobudowlanych odpadów może spoczywać na zatrudnionej ekipie budowlanej.